fbpx

WIA-werknemers­verzekering

Wat is de WIA-werknemersverzekering?

Werkt u voor een bedrijf in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan meldt uw werkgever u aan voor een WIA-werknemersverzekering. Dat is zo afgesproken in de cao.

Wordt u ziek of om een andere reden arbeidsongeschikt? Met onze verzekeringen krijgt u dan vaak een aanvulling op uw inkomen. En u krijgt gratis advies van een persoonlijke contactpersoon en onafhankelijke experts.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Wordt u langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Na twee jaar krijgt u dan mogelijk een WIA-uitkering van UWV. De WIA-werknemersverzekering van NV schade zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op deze uitkering. En u krijgt gratis hulp en ondersteuning van een persoonlijke contactpersoon en onafhankelijke experts.

  Wat is wel verzekerd?

  Een uitkering berekenen we over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag en dertiende maand. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. In 2023 is dit € 66.956.

   Wat is niet verzekerd?

  De verzekering keert niet uit voor het deel van uw loon boven het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Hiervoor uw werkgever in 2023 voor u een van onze aanvullende verzekeringen afsluiten:

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2023 is dit 0,643%. De premie is een percentage van uw brutoloon tot het maximale sociale verzekeringsloon. In 2023 is dit € 66.956. Uw werkgever mag de helft van de premie inhouden op uw brutoloon.

  U betaalt geen premie

  • De 48 maanden voor uw AOW-leeftijd (Max 67. jaar);
  • Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Als ik lang ziek ben

  Bent u langer dan 42 weken ziek? Dan kunt u vragen of uw werkgever dat al aan ons heeft gemeld. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden, zoals rond de UWV-keuring.

  Uitkering aanvragen

  Als u weet voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens UWV, kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen

  Bekijken het stappenplan om een uitkering aan te vragen.

  Wijzigingen doorgeven

  Een verandering in uw loon, uren of werkgever meldt uw werkgever bij ons. Bij overlijden of verhuizen binnen Nederland geeft uw gemeente dit doorgaans door. Meestal hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen als er iets verandert. Let op: u geeft wel wijzigingen door als u arbeidsongeschikt bent, wanneer:

  • uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
  • u een brief van UWV krijgt over een wijziging in uw uitkering;
  • de hoogte van uw uitkering van UWV verandert;
  • u meer of minder uur gaat werken;
  • u stopt met werken

  Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie.

 • Wanneer start de verzekering?

  Werkt u in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan heeft u recht op een WIA-werknemersverzekering. Dat is afgesproken in de cao. Uw werkgever meldt u aan zodat u verzekerd bent vanaf uw eerste werkdag.
 • Wanneer keert de WIA-werknemersverzekering uit?

  Benieuwd wanneer de WIA-werknemersverzekering allemaal uitkeert? In de onderstaande afbeelding is duidelijk te zien wanneer er wel en geen dekking is. Is de afbeelding niet goed te zien? Bekijk hem dan hier in volledige grootte.

  wanneer-uitkeren

 • Wanneer stopt de verzekering?

  De verzekering stopt automatisch als:

  • u de AOW-leeftijd bereikt;
  • u niet meer werkt bij een werkgever die in de metaal en techniek- of automotive-branche werkt.

  Bent u ziek op het moment dat u uit dienst gaat? Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u in de toekomst recht op een uitkering van NV schade.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Als u werkt binnen de metaal en techniek- of automotive-branche, heeft u recht op een WIA-werknemersverzekering. U krijgt dan hulp en meestal ook een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Dat is afgesproken in de cao.

  Wilt u zelf het risico dragen van arbeidsongeschiktheid of bent u ergens anders verzekerd? Dan kunt u in uw eerste drie maanden bij uw werkgever de verzekering opzeggen. Daarna kan dat na het eerste jaar. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Om op te zeggen stuurt u ons een aangetekende brief. Daarin geeft u aan dat u de verzekering wilt beëindigen.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u dan een schriftelijke bevestiging.

 • Wat staat er in de verzekeringskaart?

  Met een verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzonder voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-werknemersverzekering zijn onderaan deze pagina te vinden.

  Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in het documentenoverzicht.