WIA-werknemersverzekering

Wat is er verzekerd?

Na 104 weken ziekte ontvangen werknemers in de Metaal en Techniek mogelijk een WGA-uitkering van het UWV. De WIA-werknemersverzekering van NV schade zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op de WGA-uitkering van het UWV.

Een uitkering wordt berekend over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Het jaarloon wat wij gebruiken voor het berekenen van de premie is gelijk aan het bedrag loon in geld in het betreffende jaar onder aftrek van het bedrag vergoeding uit overwerk. Het jaarloon is exclusief bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door het UWV. In 2024 is dit € 71.628.

Wat is er niet verzekerd?

De verzekering keert niet uit boven het maximum SV-loon. In 2024 is dit € 71.628. Hiervoor kan een van onze aanvullende verzekeringen afgesloten worden:

 

Hoeveel is de premie?

Elk jaar berekenen we de premie. In 2024 is dit 0,579%. Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon van hun werknemer. De premie wordt berekend over het brutoloon tot het maximum SV-loon. In 2024 is dit € 71.628.

Wij rekenen geen premie

 • voor werknemers die binnen 48 maanden de AOW-leeftijd (max. 70 jaar) bereiken;
 • voor werknemers die een uitkering krijgen van NV schade;
 • voor werknemers met een WGA- of IVA-uitkering van het UWV.

Historie maximum SV-loon

Hieronder vindt u het maximum sociaal verzekeringsloon (SV-loon) van de afgelopen vijf jaar. Het maximum SV-loon van dit jaar staat bovenaan deze pagina.

 • 2023: € 66.956
 • 2022: € 59.706
 • 2021: € 58.311
 • 2020: € 57.232
 • 2019: € 55.927

Hoe betaal ik de premie?

Werkgevers in de Metaal en Techniek betalen de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal een deel. Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon van hun werknemer. De premie voor onze verzekeringen staan op de factuur die werkgevers ieder kwartaal van CoMetec ontvangen. Op deze factuur staan niet alleen de kosten voor onze verzekeringen, maar ook voor de sociale regelingen in de bedrijfstak.

Wat moet ik zelf regelen?

Wij ontvangen wijzigingen automatisch via de looonaangifteketen. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld wijzigingen in het loon van werknemers of het aantal dienstverbanden automatisch doorkrijgen. Dit hoeft u niet door te geven.

Melden langdurig zieke werknemers

Bent u werkgever en is een werknemer langer dan 42 weken ziek? U moet dit aan ons doorgeven. U doet dit door in te loggen in Mijn CoMetec en door te klikken naar Mijn NV schade. Als wij weten dat een werknemer langdurig ziek is, kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

Uitkering aanvragen

Bent u werknemer en weet u hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens het UWV, dan kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen. U kunt een aanvraagformulier downloaden in onze documenten.

Wanneer start of stopt de verzekering?

Alle werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek of automative-branche hebben recht op deelname aan de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Dat is afgesproken in de cao. Iedere nieuwe werknemer wordt automatisch verzekerd vanaf zijn eerste werkdag. De verzekering stopt automatisch als iemand de AOW-leeftijd bereikt of uit dienst gaat.

Wanneer keert de verzekering uit?

Minder dan 15% arbeidsongeschikt

U heeft geen recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De uitkering van NV schade krijgt u als u tussen de 15% en 80% arbeidsongeschikt bent.

15% tot 35% arbeidsongeschikt

U komt in aanmerking voor een uitkering van NV schade als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • U was verzekerd op de eerste ziektedag.
 • U heeft loon uit een dienstverband.
 • Uw inkomen is lager dan voordat u ziek of arbeidsongeschikt werd.

35% tot 80% arbeidsongeschikt

U komt in aanmerking voor een uitkering van NV schade als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • U was verzekerd op de eerste ziektedag
 • U ontvangt geen WGA-loongerelateerde uitkering meer van het UWV, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering.

80% tot 100% arbeidsongeschikt

U heeft geen recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De uitkering van NV schade krijgt u als u tussen de 15% en 80% arbeidsongeschikt bent.

Hoe zeg ik de verzekering op?

Zolang het bedrijf bestaat en onder de Metaal en Techniek- of automotive-branche valt, nemen zij deel aan de WIA-werknemersverzekering van NV schade of een even goed alternatief van een andere verzekeraar. Dit is verplicht. Een werkgever kan de WIA-werknemersverzekering niet voor zijn werknemers opzeggen.

Werknemers kunnen de verzekering wel individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft de werknemer drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan de werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Wat staat er in de verzekeringskaart?

Met de verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-werknemersverzekering zijn bovenaan deze pagina te vinden.

Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in onze documenten.