WIA-excedentverzekering Top

Wat is er verzekerd?

Werknemers in de Metaal en Techniek- of automotive-branche hebben recht op een WIA-werknemersverzekering. Bij arbeidsongeschiktheid is hiermee het inkomen tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Het maximum SV-loon is in 2024: € 71.628.

Is het loon tussen het maximum SV-loon en maximum excedentverzekering jaarloon (EV-loon)? Dan dekt de WIA-excedentverzekering ook dat loon. Het maximum EV-loon is in 2024: € 110.210.

Verdient een werknemer meer dan het maximum EV-loon? Dan dekt de WIA-excedentverzekering Top het inkomen tot het maximum excedentverzekering top jaarloon (ET-loon). Het maximum ET-loon is in 2024: € 330.630.

Wat is er niet verzekerd?

De verzekering keert in 2024 niet uit voor het deel boven € 330.630. Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd. De loongrenzen van 2023 vindt u in dit bericht.

Hoeveel is de premie?

Elk jaar berekenen we de premie. In 2024 is dit 3,080% van het brutoloon. De premie wordt berekend over het brutoloon vanaf € 110.210 tot € 330.630. Over de verdeling van de premie kunnen werkgever en werknemer zelf afspraken maken.

Wij rekenen geen premie

 • voor werknemers die binnen 24 maanden de AOW-leeftijd (max. 70 jaar) bereiken;
 • voor werknemers die een uitkering krijgen van NV schade;
 • voor werknemers met een WGA- of IVA-uitkering van het UWV.

Historie maximum ET-loon

Hieronder vindt u het maximum excedentverzekering top jaarloon (ET-loon) van de afgelopen vijf jaar. Het maximum ET-loon van dit jaar staat bovenaan deze pagina.

 • 2023: € 309.000
 • 2022: € 300.000
 • 2021: € 300.000
 • 2020: € 300.000
 • 2019: € 300.000

Hoe betaal ik de premie?

Werkgevers in de Metaal en Techniek betalen de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal een deel. Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon van hun werknemer. De premie voor onze verzekeringen staan op de factuur die werkgevers ieder kwartaal van CoMetec ontvangen. Op deze factuur staan niet alleen de kosten voor onze verzekeringen, maar ook voor de sociale regelingen in de bedrijfstak.

Wat moet ik zelf regelen?

Wij ontvangen wijzigingen automatisch via de looonaangifteketen. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld wijzigingen in het loon van werknemers of het aantal dienstverbanden automatisch doorkrijgen. Dit hoeft u niet door te geven.

Melden langdurig zieke werknemers

Bent u werkgever en is een werknemer langer dan 42 weken ziek? U moet dit aan ons doorgeven. U doet dit door in te loggen in Mijn CoMetec en door te klikken naar Mijn NV schade. Als wij weten dat een werknemer langdurig ziek is, kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

Uitkering aanvragen

Bent u werknemer en weet u hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens het UWV, dan kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen. U kunt een aanvraagformulier downloaden in onze documenten.

Hoe sluit ik de verzekering af?

De WIA-excedentverzekering Top kan door de werkgever worden afgesloten als:

 • deze een WIA-werknemersverzekering heeft bij NV schade;
 • deze een WIA-excedentverzekering heeft bij NV schade;
 • deze minimaal een werknemer in dienst heeft die meer dan € 110.210 (2024) per jaar verdient.

Bent u werkgever en voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u deze verzekering afsluiten door het aanvraagformulier in te vullen. U vindt dit formulier door in te loggen in Mijn CoMetec en door te klikken naar Mijn NV schade. U kunt het aanvraagformulier ook vinden in onze documenten. Natuurlijk kunt u ook bellen of een e-mail sturen.

Hoe zeg ik de verzekering op?

Werkgevers kunnen de verzekering opzeggen door aan het eind van de eerste contractperiode van 12 maanden een brief of e-mail naar ons te sturen. Binnen tien werkdagen sturen we een schriftelijke bevestiging.

Werknemers kunnen de verzekering ook individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft de werknemer drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan de werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Wat staat er in de verzekeringskaart?

Met de verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-excedentverzekering zijn bovenaan deze pagina te vinden.

Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in onze documenten.