fbpx

Flyer: Zorg dat u geen onnodig risico loopt

Klanten van NV schade vallen onder de cao voor de metaal en technieken automotive-branche. Dit betekent dat werknemers automatisch deelnemen aan de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Klanten zijn vanaf dat moment verzekerd tegen inkomensverlies als zij ziek of arbeidsongeschiktheid worden.

Natuurlijk kunt u zelf besluiten om u niet te verzekeren voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, maar is dat wel zo verstandig? In de flyer hieronder vindt u meer informatie voor werknemers, zodat iedereen goed de keuze kan maken of hij zich wil verzekeren en wat het eventuele risico is als van de verzekering wordt afgezien.

Download de flyer

Let op: de gegevens in de flyer zijn inmiddels verouderd. De berekeningen kloppen op dit moment niet meer.