fbpx

WIA-excedent­verzekering

Wat is de WIA-excedentverzekering?

Verdient u in 2019 meer dan € 55.927? Dan kunt een aanvullende WIA-excedentverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering is voor als uw jaarloon boven de dekking van de WIA-werknemersverzekering maar onder € 100.000 is. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Werkt u in de metaal en techniek? Dan heeft u recht op een WIA-werknemersverzekering. Deze verzekering geldt tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon).Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc.

  In 2019 is dit €55.927. Verdient u meer? Met de WIA-excedentverzekering is ook het inkomen vanaf het maximum SV-loon tot €100.000 verzekerd. Uw werkgever kan u hiervoor aanmelden.

  Wat is wel verzekerd?

  Een dekking op basis van het jaarloon vanaf € 55.927 (maximum SV-loon 2019) tot € 100.000.

   Wat is niet verzekerd?

  Verdient u meer dan € 100.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd. Hiervoor kan uw werkgever voor u de WIA-excedentverzekering Top afsluiten. Daarmee is het inkomen tussen € 100.000 en € 300.000 verzekerd.

  Ga direct naar de pagina voor WIA-excedentverzekering Top

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2019 is dit 2,3% van het brutoloon. De premie betaalt u over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot €100.000. U en uw werkgever kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

  U betaalt een lagere premie

  • als u 15-35% arbeidsongeschikt raakt.

  U betaalt geen premie

  • de 24 maanden voor uw AOW-leeftijd.
  • Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Als ik lang ziek ben

  Bent u langer dan 42 weken ziek? Dan kunt u vragen of uw werkgever dat al aan ons heeft gemeld. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden, zoals rond de UWV-keuring.

  Uitkering aanvragen

  Als u weet voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens UWV, kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen

  Bekijken het stappenplan om een uitkering aan te vragen.

  Wijzigingen doorgeven

  Een verandering in uw loon, uren of werkgever meldt uw werkgever bij ons. Bij overlijden of verhuizen binnen Nederland geeft uw gemeente dit doorgaans door. Meestal hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen als er iets verandert. Uitzondering is als u arbeidsongeschikt bent.

  Wijzigingen geeft u dan door wanneer:

  •  uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
  •  u een brief ontvangt van UWV over een wijziging in uw uitkering;
  •  de hoogte van uw uitkering van UWV verandert;
  •  u meer of minder uur gaat werken;
  •  u stopt met werken.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Heeft u een wijziging?

  Neem dan contact met ons op

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering kan uw werkgever voor u afsluiten als:

  • u een WIA-werknemersverzekering heeft bij NV schade;
  • U meer dan € 55.927 per jaar verdient (maximum SV-loon 2019).

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kan uw werkgever de verzekering afsluiten via ons online aanvraagformulier. Natuurlijk kan die ons ook bellen of een e-mail sturen.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u zelf het risico dragen van arbeidsongeschiktheid of bent u ergens anders verzekerd? Dan kunt u in uw eerste drie maanden bij een werkgever de verzekering opzeggen. Daarna kan dat pas na het eerste jaar. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Om op te zeggen stuurt u ons een aangetekende brief. Daarin geeft u aan dat u de verzekering wilt beëindigen.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u dan een schriftelijke bevestiging.

Polisvoorwaarden

Bekijk de polisvoorwaarden van de WIA-excedentverzekering

Bijzondere voorwaarden

Bekijk de bijzondere voorwaarden van de WIA-excedentverzekering.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WIA-excedentverzekering.