fbpx

WIA-excedentverzekering Top

Wat is de WIA-excedentverzekering Top?

Verdient u meer dan € 103.000? Dan kunt u via uw werkgever onze aanvullende WIA-excedentverzekering Top afsluiten. Deze verzekering is voor het jaarloon tussen € 103.000 en € 309.000. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Als u in 2023 meer dan € 103.000 verdient, is er de aanvullende WIA-excedentverzekering Top voor het inkomen tussen € 103.000 en € 309.000. We gaan uit van het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc.

  Wat is wel verzekerd?

  • Een dekking op basis van het jaarloon tussen € 103.000 en € 309.000.

   Wat is niet verzekerd?

  • Verdient u in 2023 meer dan € 309.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd.

 • Hoeveel is de premie?

  De hoogte van de premie hangt af van uw leeftijd en loon. Uw werkgever houdt in 2023 de premie in op het brutoloon vanaf € 103.000 tot € 309.000. U en uw werkgever kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

  U betaalt in 2023 geen premie

  • vanaf 24 maanden voor uw AOW-leeftijd.
  • Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Als ik lang ziek ben

  Bent u langer dan 42 weken ziek? Dan kunt u vragen of uw werkgever dat al aan ons heeft gemeld. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden, zoals rond de UWV-keuring.

  Uitkering aanvragen

  Als u weet voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent volgens UWV, kunt u een uitkering bij NV schade aanvragen

  Bekijken het stappenplan om een uitkering aan te vragen.

  Wijzigingen doorgeven

  Een verandering in uw loon, uren of werkgever meldt uw werkgever bij ons. Bij overlijden of verhuizen binnen Nederland geeft uw gemeente dit meestal door. Meestal hoeft u dus zelf geen actie te ondernemen als er iets verandert.
  Let op: als u arbeidsongeschikt bent, geeft u het wel door als:

  •  uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
  •  u een brief ontvangt van UWV over een wijziging in uw uitkering;
  •  de hoogte van uw uitkering van UWV verandert;
  •  u meer of minder uur gaat werken;
  •  u stopt met werken.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Heeft u een wijziging?

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering Top kan uw werkgever voor u afsluiten als:

  • U meer dan € 100.000 per jaar verdient;
  • U een WIA-werknemersverzekering heeft;
  • En u een WIA-excedentverzekering heeft.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kan uw werkgever een offerte bij ons aanvragen voor deze verzekering en deze vervolgens afsluiten via ons aanvraagformulier. Natuurlijk kan die ons ook bellen of een e-mail sturen. Meer informatie en alle formulieren kan uw werkgever vinden op onze website.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u zelf het risico dragen van arbeidsongeschiktheid of heeft u dit risico elders verzekerd? Dan kunt u in uw eerste drie maanden bij een werkgever de verzekering opzeggen. Daarna kan dat pas na het eerste jaar. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Om op te zeggen stuurt u ons een aangetekende brief. Daarin geeft u aan dat u de verzekering wilt beëindigen.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u dan een schriftelijke bevestiging.

 • Wat staat er in de verzekeringskaart?

  Met een verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzonder voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-excedentverzekering Top zijn onderaan deze pagina te vinden.

  Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in het documentenoverzicht.