fbpx

Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Heeft u recht op een uitkering?

Bent u langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan roept UWV u op voor een keuring. Hun keuringsarts stelt vast voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, van 0-100%. Hiervan hangt af of u in aanmerking komt voor een uitkering van UWV en/of een aanvullende uitkering van NV schade. Hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en welke verzekering u bij ons heeft.

Ik heb een:

Meer weten? U kunt altijd contact met ons opnemen.