fbpx

WIA-werknemers­verzekering

Wat is de WIA-werknemersverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan moet u uw werknemer aanmelden voor een WIA-werknemersverzekering. Dat is in de cao afgesproken.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Is een van uw werknemers langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Na 104 weken ziekte ontvangt die dan mogelijk een WIA-uitkering van UWV. De WIA-werknemersverzekering van NV schade zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op de WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemers.

  Wat is wel verzekerd?

  Een uitkering wordt berekend over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag en dertiende maand. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. In 2019 is dit € 55.927.

  Wat is niet verzekerd?

  De verzekering keert niet uit voor het deel van het loon van uw werknemer boven het maximum SV-loon. Hiervoor kunt ueen van onze aanvullende verzekeringen afsluiten voor uw werknemer

  • De WIA-excedentverzekering is voor het inkomen tussen het maximum SV-loon en € 100.000.
  • De WIA-excedentverzekering Top is voor het inkomen tussen € 100.000 en € 300.000.

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2019 is dit 0,730%. U betaalt de jaarpremie in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden. U mag de helft van de premie inhouden op het brutoloon van uw werknemer.De premie betaalt u over het brutoloon tot het maximum SV-loon.

  U betaalt een lagere premie

  • 62 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • als uw werknemer 15-35% arbeidsongeschikt raakt.

  U betaalt geen premie

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Nieuwe werknemer aanmelden

  Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Nieuwe werknemers meldtu zo snelmogelijk aan via inzendportaal.nl.

   Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef informatie op tijd door. Als er iets verandert aande situatie van uw werknemer, horen we dat graag uiterlijk binnen een maand. Zo blijft het bedrag dat we mogelijk moeten verrekenen beperkt. Wijzigingen in het dienstverband geeft u door via Inzendportaal.

  Direct naar Het Inzendportaal.

 • Wanneer start of stopt de verzekering?

  Bent u werkgever binnen de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan hebben uw werknemers recht op deelname aan de WIA-werknemersverzekering. Dat is afgesproken in de cao. Uw verzekeringspolis begint op de datum die op de polis staat. Iedere werknemer die bij u in dienst komt wordt automatisch verzekerd vanaf zijn eerste werkdag. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of uit dienst gaat.
 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Zolang uw bedrijf bestaat en onder de metaal entechniek-of automotive branche valt, neemt u deel aan deze verzekering of een minstens even goed alternatief. U kunt de WIA-werknemersverzekering niet voor uw werknemers opzeggen. Dat is afgesproken in de cao.

  Uw werknemers kunnen de verzekering wel individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Polisvoorwaarden

Bekijk de polisvoorwaarden van de WIA-werknemersverzekering

Bijzondere voorwaarden

Bekijk de bijzondere voorwaarden van de WIA-werknemersverzekering.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WIA-werknemersverzekering.