fbpx

WIA-werknemers­verzekering

Wat is de WIA-werknemersverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan moet u uw werknemer aanmelden voor een WIA-werknemersverzekering. Dat is in de cao afgesproken.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Is een van uw werknemers langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Na 104 weken ziekte ontvangt die dan mogelijk een WIA-uitkering van UWV. De WIA-werknemersverzekering van NV schade zorgt in veel gevallen voor een aanvulling op de WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemers.

  Wat is wel verzekerd?

  Een uitkering wordt berekend over het jaarloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag en dertiende maand. Het SV-loon wordt jaarlijks vastgesteld door UWV. In 2023 is dit € 66.956.

  Wat is niet verzekerd?

  De verzekering keert niet uit voor het deel van het loon van uw werknemer boven het maximum SV-loon. Hiervoor kunt u in 2023 een van onze aanvullende verzekeringen afsluiten voor uw werknemer

  • De WIA-excedentverzekering is voor het inkomen tussen het maximum SV-loon en € 103.000.
  • De WIA-excedentverzekering Top is voor het inkomen tussen € 103.000 en € 309.000.

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2023 is dit 0,643%. U betaalt de jaarpremie in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden. U mag de helft van de premie inhouden op het brutoloon van uw werknemer. De premie betaalt u over het brutoloon tot het maximum SV-loon. In 2023 is dit € 66.956.

  U betaalt in 2023 geen premie

  • vanaf 48 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wanneer betaal ik de premie?

  U betaalt de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een rekening. Daarop staat vóór welke datum u het bedrag moet betalen.

  Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u een aanmaning. Dat is een brief waarin staat dat u vanaf dan nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Betaalt u ook dan niet op tijd? Dan mogen wij de verzekering tijdelijk stoppen. U blijft verplicht de premie te betalen die u ons nog moest betalen. En we mogen ook van u eisen dat u de volgende extra bedragen betaalt:

  • Rente over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. U betaalt deze rente vanaf de dag dat u het bedrag betaald had moeten hebben. U betaalt de wettelijke rente.
  • De kosten voor de incasso. Dit is 15% van het bedrag dat u nog moet betalen, en altijd minstens € 22,69. Alle andere kosten die wij moeten maken om te zorgen dat u betaalt, moet u ook betalen.

 • Wat moet ik zelf regelen?

   Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

 • Wanneer start of stopt de verzekering?

  Bent u werkgever binnen de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan hebben uw werknemers recht op deelname aan de WIA-werknemersverzekering. Dat is afgesproken in de cao. Uw verzekeringspolis begint op de datum die op de polis staat. Iedere werknemer die bij u in dienst komt wordt automatisch verzekerd vanaf zijn eerste werkdag. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of uit dienst gaat.
 • Wanneer keert de WIA-werknemersverzekering uit?

  Benieuwd wanneer de WIA-werknemersverzekering allemaal uitkeert? In de onderstaande afbeelding is duidelijk te zien wanneer er wel en geen dekking is. Is de afbeelding niet goed te zien? Bekijk hem dan hier in volledige grootte.

  wanneer-uitkeren

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Zolang uw bedrijf bestaat en onder de metaal en techniek- of automotivebranche valt, neemt u deel aan deze verzekering of een minstens even goed alternatief. U kunt de WIA-werknemersverzekering niet voor uw werknemers opzeggen. Dat is afgesproken in de cao.

  Uw werknemers kunnen de verzekering wel individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

 • Wat staat er in de verzekeringskaart?

  Met een verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzonder voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-werknemersverzekering zijn onderaan deze pagina te vinden.

  Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in het documentenoverzicht.