fbpx

WIA-excedentverzekering

Wat is de WIA-excedentverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? U kunt voor uw werknemer(s) een aanvullende WIA-excedentverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering is voor als het jaarloon tussen het maximale sociale verzekeringsloon (SV-loon) en € 100.000 ligt. In 2019 is het maximale SV-loon € 55.927. Het maximale SV-loon voor 2020 is € 57.232. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Werknemers in de metaal en techniek- of automotive-branche hebben recht op een WIA-werknemersverzekering. Deze verzekering geldt tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon).Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2019 is dit € 55.927. Het maximale SV-loon voor 2020 is € 57.232. Verdient uw werknemer meer? Met de WIA-excedentverzekering is ook het inkomen vanaf het maximum SV-loon tot €100.000 verzekerd.

  Wat is wel verzekerd?

  • Een dekking op basis van het jaarloon vanaf het maximum SV-loon tot € 100.000.

   Wat is niet verzekerd?

  Verdient uw werknemer meer dan € 100.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de WIA-excedentverzekering Top afsluiten voor uw werknemer. Daarmee is het inkomen tussen € 100.000 en € 300.000 verzekerd.

  Ga direct naar de pagina over de WIA-excedentverzekering Top

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2019 is dit 2,3% van het brutoloon. U betaalt de jaarpremie in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden. De premie betaalt u over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot €100.000. Over de verdeling van de premie kunnen u en uw werknemer zelf afspraken maken. De premie voor 2020 leest u in ons nieuwsbericht.

  U betaalt een lagere premie

  • als uw werknemer 15-35% arbeidsongeschikt raakt.

  U betaalt geen premie

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef informatie op tijd door. Als er iets verandert aande situatie van uw werknemer, horen we dat graag uiterlijk binnen een maand. Zo blijft het bedrag dat we mogelijk moeten verrekenen beperkt.

  Wijzigingen in het dienstverband geeft u door via Het Inzendportaal.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering kunt u afsluiten als:

  • u een WIA-werknemersverzekering heeft bij NV schade;
  • Uw werknemer(s) in dienst heeft die meer dan € 55.927 per jaar verdient (maximum SV-loon 2019).

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u deze verzekering afsluiten via ons online aanvraagformulier. Natuurlijk kunt  u ook bellen of een e-mail sturen.

  Download het aanvraagformulier WIA-excedentverzekering

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u uw verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.

  Uw werknemers kunnen de verzekering ook individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Polisvoorwaarden

Bekijk de polisvoorwaarden van de WIA-excedentverzekering.

Bijzondere voorwaarden

Bekijk de bijzondere voorwaarden van de WIA-excedentverzekering.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WIA-excedentverzekering.