fbpx

WIA-excedentverzekering

Wat is de WIA-excedentverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? U kunt voor uw werknemer(s) een aanvullende WIA-excedentverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering is voor als het jaarloon tussen het maximale sociale verzekeringsloon (SV-loon) en € 103.000 ligt. In 2023 is dit € 66.956. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Werknemers in de metaal en techniek- of automotive-branche hebben recht op een WIA-werknemersverzekering. Deze verzekering geldt tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon).Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2023 is dit € 66.956. Verdient uw werknemer in 2023 meer? Met de WIA-excedentverzekering is ook het inkomen vanaf het maximum SV-loon tot €103.000 verzekerd.

  Wat is wel verzekerd?

  • Een dekking op basis van het jaarloon vanaf het maximum SV-loon tot € 103.000.

   Wat is niet verzekerd?

  Verdient uw werknemer in 2023 meer dan € 103.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de WIA-excedentverzekering Top afsluiten voor uw werknemer. Daarmee is het inkomen tussen € 103.000 en € 309.000 verzekerd.

  Ga direct naar de pagina over de WIA-excedentverzekering Top

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. In 2023 is dit 3,080% van het brutoloon. U betaalt de jaarpremie in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden. De premie betaalt u over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon € 66.956 tot € 103.000 (2023). Over de verdeling van de premie kunnen u en uw werknemer zelf afspraken maken.

  U betaalt in 2023 geen premie

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt (Max. 67 jaar).
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wanneer betaal ik de premie?

  U betaalt de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een rekening. Daarop staat vóór welke datum u het bedrag moet betalen.

  Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u een aanmaning. Dat is een brief waarin staat dat u vanaf dan nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Betaalt u ook dan niet op tijd? Dan mogen wij de verzekering tijdelijk stoppen. U blijft verplicht de premie te betalen die u ons nog moest betalen. En we mogen ook van u eisen dat u de volgende extra bedragen betaalt:

  • Rente over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. U betaalt deze rente vanaf de dag dat u het bedrag betaald had moeten hebben. U betaalt de wettelijke rente.
  • De kosten voor de incasso. Dit is 15% van het bedrag dat u nog moet betalen, en altijd minstens € 22,69. Alle andere kosten die wij moeten maken om te zorgen dat u betaalt, moet u ook betalen.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering kunt u afsluiten als:

  • u een WIA-werknemersverzekering heeft bij NV schade;
  • Uw werknemer(s) in dienst heeft die meer dan € 66.956 per jaar verdient (maximum SV-loon 2023).

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u deze verzekering afsluiten via ons online aanvraagformulier. Natuurlijk kunt  u ook bellen of een e-mail sturen.

  Download het aanvraagformulier WIA-excedentverzekering

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u uw verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.

  Uw werknemers kunnen de verzekering ook individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Met een verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzonder voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-excedentverzekering zijn onderaan deze pagina te vinden.

  Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in het documentenoverzicht.