fbpx

WIA-excedentverzekering Top

Wat is de WIA-excedentverzekering Top?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? Naast de WIA-werknemersverzekering en de WIA-excedentverzekering, kunt u voor uw werknemer(s) een aanvullende WIA-excedentverzekering Top bij ons afsluiten. Deze verzekering is voor het jaarloon tussen € 100.000 en € 300.000. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Uw werknemer heeft recht op een WIA-werknemersverzekering. Bij arbeidsongeschiktheid is hiermee het inkomen tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2019 is dit € 55.927. Het maximale SV-loon voor 2020 is € 57.232.

  Verdient uw werknemer tussen het maximum SV-loon en € 100.000? Dan kunt u voor uw werknemer de WIA-excedentverzekering afsluiten. Verdient uw werknemer meer dan € 100.000? De WIA-excedentverzekering Top dekt ook het inkomen tussen € 100.000en € 300.000.

  Wat is wel verzekerd?

  • Een dekking op basis van het jaarloon tussen € 100.000 en € 300.000.

   Wat is niet verzekerd?

  • Verdient uw werknemer meer dan € 300.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd.

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd en loon en valt dus onder maatwerk. U houdt de premie in op het brutoloon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

  U betaalt een lagere premie

  • als uw werknemer 15-35% arbeidsongeschikt raakt.

  U betaalt geen premie

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef informatie op tijd door. Als er iets verandert aande situatie van uw werknemer, horen we dat graag uiterlijk binnen een maand. Zo blijft het bedrag dat we mogelijk moeten verrekenen beperkt.

  Wijzigingen in het dienstverband geeft u door via Het Inzendportaal.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering Top kunt u afsluiten als:

  • Uw werknemer meer dan € 100.000 per jaar verdient;
  • En verzekerd is met de WIA-werknemersverzekering;
  • En verzekerd is met de WIA-excedentverzekering.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt de WIA-excedentverzekering Top bij ons afsluiten. Omdat de WIA-excedentverzekering Top maatwerk is moet u eerst een offerte bij ons opvragen. Via het contactformulier kunt u aangeven dat u een offerte wil opvragen voor deze verzekering. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen.

  Naar het contactformulier

  Gaat het akkoord met de offerte? Dan kunt u de verzekering aanvragen met het aanvraagformulier. De verzekering start op de dag die op de polis staat. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer niet meer bij u in dienst is of als de AOW-leeftijd bereikt is.

  Naar het aanvraagformulier

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u de verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.

  Uw werknemers kunnen de verzekering ook individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Polisvoorwaarden

Lees de polisvoorwaarden van de WIA-excedentverzekering Top.

Bijzondere voorwaarden

Lees de bijzondere voorwaarden van de WIA-excedentverzekering Top.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WIA-excedentverzekering Top.