fbpx

WIA-excedentverzekering Top

Wat is de WIA-excedentverzekering Top?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche? Naast de WIA-werknemersverzekering en de WIA-excedentverzekering, kunt u voor uw werknemer(s) een aanvullende WIA-excedentverzekering Top bij ons afsluiten. Deze verzekering is in 2023 voor het jaarloon tussen € 103.000 en € 309.000. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Uw werknemer heeft recht op een WIA-werknemersverzekering. Bij arbeidsongeschiktheid is hiermee het inkomen tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) verzekerd. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2023 is dit € 66.956.

  Verdient uw werknemer tussen het maximum SV-loon en € 103.000? Dan kunt u voor uw werknemer de WIA-excedentverzekering afsluiten. Verdient uw werknemer meer dan € 103.000? De WIA-excedentverzekering Top dekt ook het inkomen tussen € 103.000 en € 309.000.

  Wat is wel verzekerd?

  • Een dekking op basis van het jaarloon tussen € 103.000 en € 309.000.

   Wat is niet verzekerd?

  • Verdient uw werknemer meer dan € 309.000? Het loon boven dit bedrag is niet meeverzekerd.

 • Hoeveel is de premie?

  Elk jaar berekenen we de premie. De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd en loon en valt dus onder maatwerk. U houdt de premie in op het brutoloon vanaf € 103.000 tot € 309.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

  U betaalt in 2023 geen premie

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wanneer betaal ik de premie?

  U betaalt de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een rekening. Daarop staat vóór welke datum u het bedrag moet betalen.

  Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u een aanmaning. Dat is een brief waarin staat dat u vanaf dan nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Betaalt u ook dan niet op tijd? Dan mogen wij de verzekering tijdelijk stoppen. U blijft verplicht de premie te betalen die u ons nog moest betalen. En we mogen ook van u eisen dat u de volgende extra bedragen betaalt:

  • Rente over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. U betaalt deze rente vanaf de dag dat u het bedrag betaald had moeten hebben. U betaalt de wettelijke rente.
  • De kosten voor de incasso. Dit is 15% van het bedrag dat u nog moet betalen, en altijd minstens € 22,69. Alle andere kosten die wij moeten maken om te zorgen dat u betaalt, moet u ook betalen.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WIA-excedentverzekering Top kunt u afsluiten als:

  • Uw werknemer meer dan € 103.000 per jaar verdient;
  • En verzekerd is met de WIA-werknemersverzekering;
  • En verzekerd is met de WIA-excedentverzekering.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt de WIA-excedentverzekering Top bij ons afsluiten. Omdat de WIA-excedentverzekering Top maatwerk is moet u eerst een offerte bij ons opvragen. Via het contactformulier kunt u aangeven dat u een offerte wil opvragen voor deze verzekering. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen.

  Naar het contactformulier

  Gaat het akkoord met de offerte? Dan kunt u de verzekering aanvragen met het aanvraagformulier. De verzekering start op de dag die op de polis staat. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer niet meer bij u in dienst is of als de AOW-leeftijd bereikt is.

  Naar het aanvraagformulier

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u de verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.

  Uw werknemers kunnen de verzekering ook individueel opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna geldt een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden. Na die 12 maanden kan uw werknemer de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

 • Wat staat er in de verzekeringskaart?

  Met een verzekeringskaart maken we in een oogopslag duidelijk waar onze verzekeringen voor staan en vatten we de belangrijkste polisvoorwaarden samen. Op deze manier laten we je begrijpelijk zien wat de verzekering inhoudt. Iedere verzekering die we aanbieden heeft zijn eigen verzekeringskaart. De polisvoorwaarden, bijzonder voorwaarden en de verzekeringskaart voor de WIA-excedentverzekering Top zijn onderaan deze pagina te vinden.

  Een overzicht van alle verzekeringskaarten is ook te vinden in het documentenoverzicht.