fbpx

WGA-basisverzekering

Wat is de WGA-basisverzekering?

Het is op dit moment niet meer mogelijk om een WGA-basisverzekering af te sluiten bij NV schade. Heeft u op dit moment nog een lopende WGA-basisverzekering, dan wordt die vanaf 1 januari 2023 stopgezet.

Werknemers die in de periode vóór 1 januari 2023 ziek zijn geworden en later recht hebben op een WGA-uitkering van het UWV, vallen mogelijk nog onder de dekking van NV schade. Dit betekent dat u hier misschien nog uitkering voor krijgt, ook nadat de verzekering is stopgezet. Neem hierover contact met ons op.

Ondersteuning bij re-integratie

Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u tien jaar lang verplicht om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Krijgt u een uitkering van NV schade voor uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan helpen we u en uw werknemer hierbij. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt.

 Hoe ziet de hulp eruit?

  • U krijgt een vast contactpersoon die u en uw werknemer begeleidt bij de re-integratie.
  • Als het nodig is, schakelen we een externe arbeidsdeskundige in. Deze geeft onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden.
  • We zetten samen met u en uw werknemer een passend re-integratietraject op. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige functie en werkplek aanpassingen te doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is.
  • Als het niet mogelijk is dat uw werknemer bij u in dienst blijft, kijken we of we uw werknemer kunnen begeleiden naar een andere werkgever. Het wordt dan re-integratie in het tweede spoor.