fbpx

WGA-basisverzekering

Wat is de WGA-basisverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche?  En bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kunt u de WGA-basisverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering vergoedt de kosten die u maakt voor een zieke werknemer. Daarnaast begeleiden we u om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Iseenvan uw werknemers langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij of zij mogelijk na 104 weken ziekte een WGA-uitkering van UWV. Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, krijgt u de rekening voor de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt. Ook bent u 10 jaar lang verplicht om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. De WGA-basisverzekering van NV schade vergoedt uw kosten bij een zieke werknemer. Daarnaast helpen we u om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt.

  Wat is wel verzekerd?

  • Uw WGA-risico voor vaste en tijdelijke werknemers;
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • De kosten die u maakt voor de WGA-uitkering van uw zieke werknemer.

  Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen maximaal tien jaar uit. Na tien jaar neemt UWV de uitkering weer over.
  • Wij betalen niet meer dan het bedrag dat u aan UWV bent verschuldigd.

 • Hoeveel is de premie?

  Ieder jaar berekenen we hoeveel de premie is. De premie is in 2022 is dit 0,999% van het brutoloon van al uw werknemers tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2022 is dit € 59.706. De jaarpremie betaalt u in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden.

  U betaalt geen premie:

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt;
  • als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

  Wijzigingen doorgeven

  Geef informatie op tijd door. Als er iets verandert aande situatie van uw werknemer, horen we dat graag uiterlijk binnen een maand. Zo blijft het bedrag dat we mogelijk moeten verrekenen beperkt.

  Wijzigingen in het dienstverband geeft u door via Het Inzendportaal.

 • Ondersteuning bij re-integratie

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u tien jaar lang verplicht om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Met de WGA-basisverzekering van NV schade bent u niet alleen verzekerd voor de kosten die u maakt. We helpen u ook om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt.

   Hoe ziet de hulp eruit?

  • U krijgt een vast contactpersoon die u en uw werknemer begeleidt bij de re-integratie.
  • Als het nodig is, schakelen we een externe arbeidsdeskundige in. Deze geeft onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden.
  • We zetten samen met u en uw werknemer een passend re-integratietraject op. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige functie en werkplek aanpassingen te doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is.
  • Als het niet mogelijk is dat uw werknemer bij u in dienst blijft, kijken we of we uw werknemer kunnen begeleiden naar een andere werkgever. Het wordt dan re-integratie in het tweede spoor.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WGA-basisverzekering kunt u afsluiten als:

  • Uw bedrijf valt onder de cao AvIM;
  • De totale loonsom in 2019 lager is dan € 797.500;
  • Maximaal 20% van uw personeelsbestand bestaat uit werknemers in tijdelijke dienst;
  • U een ziekteverzuimverzekering bij een brancheverzekeraar heeft. De brancheverzekeraars zijn: Bovemij Verzekeringen, KMU Verzekeringen NV,  Metaalunie en Zilveren Kruis Achmea
  • U eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet ERD. En hiervoor een verzekering heeft bij een brancheverzekeraar.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt de WGA-basisverzekering bij ons afsluiten via ons. De verzekering start op de dag die op uw polis staat. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer niet meer bij u in dienst is of als de AOW-leeftijd bereikt is. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u de verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Doe dit uiterlijk drie maanden vóór het einde van het contact. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.
Polisvoorwaarden

Bekijk de polis- voorwaarden van de WGA-basisverzekering.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WGA-basisverzekering.

Brochure

Bekijk de brochure van de WGA-basisverzekering.