fbpx

WGA-basisverzekering

Wat is de WGA-basisverzekering?

Bent u werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche?  En bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kunt u de WGA-basisverzekering bij ons afsluiten. Deze verzekering vergoedt de kosten die u maakt voor een zieke werknemer. Daarnaast begeleiden we u om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Extra informatie

 • Wat is er verzekerd?

  Iseenvan uw werknemers langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij of zij mogelijk na 104 weken ziekte een WGA-uitkering van UWV. Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, krijgt u de rekening voor de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt. Ook bent u 10 jaar lang verplicht om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. De WGA-basisverzekering van NV schade vergoedt uw kosten bij een zieke werknemer. Daarnaast helpen we u om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt.

  Wat is wel verzekerd?

  • Uw WGA-risico voor vaste en tijdelijke werknemers;
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • De kosten die u maakt voor de WGA-uitkering van uw zieke werknemer.

  Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen maximaal tien jaar uit. Na tien jaar neemt UWV de uitkering weer over.
  • Wij betalen niet meer dan het bedrag dat u aan UWV bent verschuldigd.

 • Hoeveel is de premie?

  Ieder jaar berekenen we hoeveel de premie is. De premie is in 2022 is dit 0,999% van het brutoloon van al uw werknemers tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, dertiende maand etc. In 2022 is dit € 59.706. De jaarpremie betaalt u in vier gedeeltes. Elk kwartaal sturen wij een rekening waarop staat wat u moet betalen en wanneer het bedrag betaald moet worden.

  U betaalt geen premie:

  • vanaf 24 maanden voordat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt;
  • als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt.

 • Wat moet ik zelf regelen?

  Werknemer ziekmelden

  Is een werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit aan ons door. Zo kunnen we u later rond belangrijke momenten onze hulp aanbieden.

 • Ondersteuning bij re-integratie

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u tien jaar lang verplicht om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Met de WGA-basisverzekering van NV schade bent u niet alleen verzekerd voor de kosten die u maakt. We helpen u ook om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt.

   Hoe ziet de hulp eruit?

  • U krijgt een vast contactpersoon die u en uw werknemer begeleidt bij de re-integratie.
  • Als het nodig is, schakelen we een externe arbeidsdeskundige in. Deze geeft onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden.
  • We zetten samen met u en uw werknemer een passend re-integratietraject op. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige functie en werkplek aanpassingen te doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is.
  • Als het niet mogelijk is dat uw werknemer bij u in dienst blijft, kijken we of we uw werknemer kunnen begeleiden naar een andere werkgever. Het wordt dan re-integratie in het tweede spoor.

 • Hoe sluit ik de verzekering af?

  De WGA-basisverzekering kunt u afsluiten als:

  • Uw bedrijf valt onder de cao AvIM;
  • De totale loonsom in 2019 lager is dan € 797.500;
  • Maximaal 20% van uw personeelsbestand bestaat uit werknemers in tijdelijke dienst;
  • U een ziekteverzuimverzekering bij een brancheverzekeraar heeft. De brancheverzekeraars zijn: Bovemij Verzekeringen, KMU Verzekeringen NV,  Metaalunie en Zilveren Kruis Achmea
  • U eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet ERD. En hiervoor een verzekering heeft bij een brancheverzekeraar.

  Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt de WGA-basisverzekering bij ons afsluiten via ons. De verzekering start op de dag die op uw polis staat. De verzekering stopt automatisch als uw werknemer niet meer bij u in dienst is of als de AOW-leeftijd bereikt is. Neem hiervoor contact met ons op.

 • Hoe zeg ik de verzekering op?

  Wilt u de verzekering opzeggen? Dit kan aan het eind van de eerste contractperiode door een brief of e-mail naar ons te sturen. Doe dit uiterlijk drie maanden vóór het einde van het contact. Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst sturen we u een schriftelijke bevestiging.
Polisvoorwaarden

Bekijk de polis- voorwaarden van de WGA-basisverzekering.

Verzekeringskaart

Bekijk de verzekeringskaart van de WGA-basisverzekering.

Brochure

Bekijk de brochure van de WGA-basisverzekering.