fbpx

Wat als mijn werknemer ziek is?

Stappenplan: Wat te doen bij een zieke werknemer

Is uw werknemer ziek? Is het niet duidelijk wanneer hij of zij weer beter wordt? Vaak is het niet meteen duidelijk wat dat betekent voor u als werkgever. In dit stappenplan zicht leest u wat er allemaal op u afkomt als uw werknemer langdurig ziek is. Heeft u vragen naar aanleiding van dit stappenplan? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.

 • Dag 1 - Ziekmelden

  U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. U bent verplicht om het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Het eerste halfjaar is dit 100% van het oude loon, de anderhalf jaar daarna is dat 90%.
 • Week 6 - Probleemanalyse

  Samen met een bedrijfsarts en uw werknemer stelt u een probleemanalyse op. Dit is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.Het is belangrijk dat u alle afspraken vastlegt en uw werknemer hier een kopie van geeft. U moet achteraf namelijk kunnen laten zien dat u alles correct heeft gedaan.
 • Week 8 - Plan van aanpak

  U en uw werknemer maken een plan van aanpak. Hierin beschrijft u wat u beiden kunt doen om uw werknemer weer aan het werk te helpen. U houdt hierna doorlopend in de gaten of het plan nog bijgesteld moet worden.
 • Week 42 - 42e weekmelding

  Als uw werknemer ruim driekwart jaar ziek is, moet u dit melden bij zowel het UWV als bij NV schade. De makkelijkste manier om dit te doen is van het portaal van Mijn CoMetec. Mocht dit niet lukken, dan kunt u hierover een e-mail sturen. Verder blijft u werken aan de re-integratie.
 • Week 52 - Eerstejaarsevaluatie

  Na bijna 1 jaar ziekte kijkt u met uw werkgever hoe de re-integratie tot nu toe is gegaan. Heeft iedereen goed contact gehouden en meegewerkt aan het herstel?
 • Week 88 - WIA aanvraag

  Als uw werknemer na anderhalf jaar nog niet beter is, start UWV de aanloop naar het aanvragen van een WIA-uitkering. U kunt hierbij de vraag krijgen om informatie aan te leveren over wat u tot nu toe heeft gedaan voor uw werknemer. In de bereken uw inkomen-tool kan uw werknemer kijken hoe hoog zijn uitkering gaat worden.
 • Week 91 - Eindevaluatie

  In de eindevaluatie geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Dit verslag geeft u aan uw werknemer.
 • Week 93 - Re-integratieverslag inleveren

  Uw verplichting loopt ten einde. U moet het re-integratieverslag bij UWV inleveren. Zij beoordelen of u voldoende heeft gedaan om uw werknemer te helpen.
 • Week 104 - 2 jaar ziek

  U hoeft het loon niet meer door te betalen. Uw werknemer krijgt nu mogelijk een uitkering van UWV of NV schade. U blijft welkom als u vragen heeft over re-integratie of wetten en regels.