fbpx

Premie betalen

Wanneer betaal ik de premie?

U betaalt de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een rekening. Daarop staat vóór welke datum u het bedrag moet betalen.

Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u een aanmaning. Dat is een brief waarin staat dat u vanaf dan nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Betaalt u ook dan niet op tijd? Dan mogen wij de verzekering tijdelijk stoppen. U blijft verplicht de premie te betalen die u ons nog moest betalen. En we mogen ook van u eisen dat u de volgende extra bedragen betaalt:

  • Rente over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. U betaalt deze rente vanaf de dag dat u het bedrag betaald had moeten hebben. U betaalt de wettelijke rente.
  • De kosten voor de incasso. Dit is 15% van het bedrag dat u nog moet betalen, en altijd minstens € 22,69. Alle andere kosten die wij moeten maken om te zorgen dat u betaalt, moet u ook betalen.

Heeft u vragen over facturatie? Neem dan contact met ons op.