fbpx

Veelgestelde vragen werkgevers

Veelgestelde vragen werkgevers

Kunt u de informatie die u zoekt niet zo snel vinden op de website? Misschien staat het antwoord op uw vraag wel in de veelgestelde vragen. Na het doornemen van de veelgestelde vragen nog steeds niet gevonden wat u zoekt?

Neem dan contact met ons op

 • Wanneer en hoe meld ik mijn werknemer ziek bij NV schade?

  Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit dan door aan UWV en NV schade.
  Bij ziekmelding ontvangen wij graag:

  • de naam van uw werknemer;
  • de eerste ziektedag;
  • het werknemersnummer of BSN.

  U kunt uw werknemer op de volgende manieren ziek melden:

  • stuur een mail naar info@nvschade-mt.nl met het onderwerp ‘42e-weeksmelding’;
  • bel via 070 316 08 34;
  • stuur een brief naar NV schade.
   Antwoordnummer 16062
   2501 VE Den Haag

  Wij sturen u uiterlijk binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

 • Hoe zit het met het doorbetalen van mijn zieke werknemer in de eerste twee jaar?

  De eerste twee jaar dat uw werknemer niet kan werken, wordt de periode van ziekte genoemd. In deze periode betaalt u het loon van uw werknemer door. Dit is geregeld in de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

  • In de eerste zes maanden betaalt u 100% van het oude loon van uw werknemer.
  • De anderhalf jaar daarna betaalt u 90%.

  Dat is zo afgesproken in de cao. Na twee jaar hoeft u uw medewerker niet meer te betalen. UWV neemt de betaling nu over.

  Wat als ik eigenrisicodrager voor de WGA ben?

  Als u eigenrisicodrager bent, bent u langer verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte werknemer. U moet hun uitkering betalen en u met uw werknemer inzetten voor een geslaagde re-integratie.

 • Aan welke verplichtingen moet ik voldoen nu mijn werknemer ziek is geworden?

  In de eerste twee jaar dat uw werknemer ziek is, bent u verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon van uw werknemer. Ook bent u verantwoordelijk om uw werknemer weer aan het werk te helpen.

  Wanneer uw werknemer door ziekte of een ongeval langer dan zes weken niet kan werken, krijgt u te maken met de wet Verbetering Poortwachter. Deze wet zorgt ervoor dat u zich samen met uw werknemer inzet om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

  Dit doen jullie door de verschillende stappen te doorlopen die in deze wet zijn opgenomen. Welke stappen dat precies zijn? Bekijk ons stappenplan of lees meer in het overzicht van UWV (pdf).

 • Wat kan ik verwachten nu mijn werknemer arbeidsongeschikt is verklaard door UWV?

  UWV stelt na ongeveer twee jaar vast voor hoeveel procent uw werknemer  arbeidsongeschikt is. Mogelijk krijgt uw werknemer na de eerste twee jaar ziekte een uitkering van UWV en een aanvullende uitkering van NV schade. Hoeveel dat per maand is? Dat hangt af van hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is.

  Is uw werknemer bij NV schade verzekerd met de WIA-werknemersverzekering? Mogelijk vullen wij het inkomen aan. Naast een aanvulling op het inkomen, vinden wij het belangrijk u en uw werknemer te begeleiden in de periode waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt. Wij staan daarom voor u klaar.

  Mijn werknemer is 35% of minder arbeidsongeschikt verklaard

  Uw werknemer heeft geen recht op een uitkering van UWV. U kijkt samen met uw werknemer naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek. Wanneer uw werknemer bij NV schade is verzekerd, krijgt hij mogelijk een uitkering uit de WIA-werknemersverzekering.

  Mijn werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt

  Uw werknemer krijgt te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering ontvangt uw werknemer als hij of zij (in de toekomst) nog kan werken. De IVA-uitkering ontvangt uw werknemer wanneer hij of zij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij of zij weer gedeeltelijk of volledig aan het werk gaat. Dit wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt genoemd.

 • Hoe zit het met het doorbetalen van mijn zieke werknemer na twee jaar?

  De afgelopen twee jaar heeft u het loon van uw werknemer doorbetaald. Na twee jaar stopt uw betalingsplicht. Mogelijk krijgt uw werknemer nu een uitkering van UWV en/of een uitkering van NV schade.

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Wanneer uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering, blijft u zelf verantwoordelijk voor het doorbetalen van uw werknemer.

 • Wat verzekert NV schade?

  In de cao is opgenomen dat uw werknemer automatisch is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen, tot wel 70% van het inkomen dat uw werknemer gewend was. Met de WIA-werknemersverzekering is uw werknemer verzekerd tot het maximum SV-loon. In 2022 is dit € 59.706.

  Verdient uw werknemer meer dan het maximum SV-loon? Dan is het loon boven dit bedrag niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende WIA-excedentverzekering of de WIA-excedentverzekering Top afsluiten voor uw werknemer.

 • Welke diensten biedt NV schade?

  Wij vinden het belangrijk u en uw werknemer te begeleiden bij arbeidsongeschiktheid. Onze  casemanagers staan voor u klaar. U kunt onze casemanagers op werkdagen telefonisch bereiken op 070 316 08 34 of u kunt een e-mail sturen naar antwoord@nvschade-mt.nl.

  Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, moet u veel regelen. U kunt bij ons terecht met uw vragen. Ook kunnen we u helpen met bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Dit is een gratis dienst.

  Wat doet de Casemanager?

  De Casemanager helpt uw werknemer om weer aan het werk te komen. Samen met u en uw werknemer en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. Dit kan zijn bij u of bij een andere werkgever. Dit is een gratis dienst.

 • Kan ik mijn post digitaal krijgen?

  Veel werkgevers vragen of ze hun overzichten digitaal kunnen inzien. Op Mijn NV schade kunt u uw gegevens inzien. Op het moment kunt u nog niet inloggen bij NV schade. E-facturering kunnen we helaas nog niet bieden.

  Inloggen bij Mijn NV schade kan door de Mijn NV schade-knop te gebruiken in het menu.

 • Hoe werkt het registreren van mijn NV schade-account?

  Wilt u weten hoe u zich registreert voor een Mijn NV schade-account? In de onderstaande video leggen we het aan u uit.

 • Hoe werkt het activeren van mijn NV schade-account?

  Heeft u de registratie van uw Mijn NV schade-account voltooid? Dan moet u uw account activeren. In de video hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

 • Hoe werkt het machtigen van een administratiekantoor op Mijn NV schade?

  Wilt u uw administratiekantoor toegang geven tot uw Mijn NV schade gegevens? Dan moet u een machtiging afgeven in uw NV schade-account. In de onderstaande video ziet u hoe dit precies in zijn werk gaat.

 • Hoe werkt NV schade voor administratiekantoren?

  In de video hieronder geven wij een korte rondleiding door Mijn NV schade voor administratiekantoren.

 • Kan ik de premie af laten schrijven door middel van een automatische incasso?

  Helaas bieden wij op dit moment nog geen mogelijkheid aan om de premiebetaling te laten plaatsvinden met een automatische incasso.
 • Kan ik een kopie van de factuur krijgen?

  Als u inlogt op Mijn NV schade, dan kunt u daar kopieën van uw facturen inkijken en downloaden. Als u geen gebruik maakt van Mijn NV schade, dan kunt u een mail sturen naar info@nvschade-mt.nl om een kopie op te vagen.
 • Hoe kan ik mijn werknemer weer aan het werk helpen?

  Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in sommige gevallen nog bij u werken. Onze casemanagers staan klaar om uw werknemer te helpen weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Samen met u, uw werknemer en een re-integratiebureau kijken wij wat de mogelijkheden zijn.
 • Hoe kan ik eigenrisicodrager voor de WGA worden?

  Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? U bent nu verplicht de WGA-basisverzekering van uw arbeidsongeschikte werknemer te betalen. Ook bent u verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen.

  U kunt zich hiervoor verzekeren bij NV schade. U kunt via het aanvraagformulier een offerte aanvragen. Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de WGA-basisverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA: aan welke verplichtingen moet ik nu voldoen?

  Wanneer uw werknemer door ziekte of ongeval langer dan twee jaar niet kan werken, wordt hij of zij door UWV gekeurd op arbeidsongeschiktheid en heeft mogelijk recht op een WGA-uitkering van UWV.

  Omdat u eigenrisicodrager bent, wordt de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt bij u in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit niet alleen voor uw werknemers in vaste dienst maar bent u wettelijk verplicht ook de WGA-uitkering van werknemers in tijdelijke dienst te betalen. Daarnaast bent u de eerste tien jaar verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

  U kunt ervoor kiezen om een WGA-basisverzekering bij NV schade af te sluiten. U kunt dan de kosten van de WGA-uitkering bij NV schade declareren. Ook helpt onze casemanager u bij de re-integratie van uw werknemer. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is.

 • Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA: hoe kan ik mij bij NV schade verzekeren?

  Wanneer u eigenrisicodrager bent, betaalt u alleen basispremie voor de WGA in de Werkhervattingsklas. U kunt bij NV schade een WGA-basisverzekering afsluiten. Vanaf 2017 brengt dit de volgende voordelen mee:

  • uw WGA-risico voor vaste en tijdelijke werknemers is verzekerd;
  • wij vergoeden en begeleiden u bij de re-integratie van uw (ex) werknemer;
  • u krijgt een overzichtelijke verzekeringsperiode van een jaar.

 • Wanneer betaal ik de premie?

  U betaalt de premie van een jaar in vier gedeeltes: elk kwartaal betaalt u een deel. Steeds wanneer u een bedrag moet betalen, sturen we u een rekening. Daarop staat vóór welke datum u het bedrag moet betalen.

  Betaalt u niet op tijd? Dan sturen we u een aanmaning. Dat is een brief waarin staat dat u vanaf dan nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Betaalt u ook dan niet op tijd? Dan mogen wij de verzekering tijdelijk stoppen. U blijft verplicht de premie te betalen die u ons nog moest betalen. En we mogen ook van u eisen dat u de volgende extra bedragen betaalt:

  • Rente over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. U betaalt deze rente vanaf de dag dat u het bedrag betaald had moeten hebben. U betaalt de wettelijke rente.
  • De kosten voor de incasso. Dit is 15% van het bedrag dat u nog moet betalen, en altijd minstens € 22,69. Alle andere kosten die wij moeten maken om te zorgen dat u betaalt, moet u ook betalen.

 • Hoe betaal ik de uitkering van NV schade aan mijn werknemer uit?

  Heeft uw werknemer recht op een uitkering van NV schade? Dan ontvangt u maandelijks de uitkering van ons. Rond de 25e van de maand staat het bedrag op uw rekening. Wij sturen u ook elke maand een specificatie.

  U betaalt de uitkering aan uw werknemer. U dient de uitkering vervolgens op dezelfde manier als de looninhouding te verwerken. U maakt het netto bedrag van het loon en de netto uitkering over aan uw werknemer.

  U ontvangt een vergoeding voor de werkgeverslasten van ons. Elk jaar sturen wij u in de eerste week van februari een bericht over de hoogte van de vergoeding voor de werkgeverslasten van dat jaar.

 • Hoe zit het met het verlengen/opzeggen van mijn verzekering(en)?

  Werknemers binnen de Metaal & Techniek en Automotive branche zijn verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Uw deelname aan deze verzekering is in de cao AvIM vastgelegd.

  Uw werknemers zijn met deze verzekering verzekerd tegen inkomsten verlies bij arbeidsongeschiktheid. Zolang uw bedrijf bestaat en onder de Metaal & Techniek of Automotive branche valt, neemt u deel aan deze verzekering. U kunt de WIA-werknemersverzekering niet voor uw werknemers opzeggen. Uw werknemers kunnen eventueel individueel wel de verzekering opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna is uw werknemer voor twaalf maanden verzekerd. Na twaalf maanden is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

  Heeft u een aanvullende verzekering bij NV schade, zoals de WIA-excedentverzekering, de WIA-excedentverzekering Top of de WGA-basisverzekering? Deze zijn wel opzegbaar. Opzeggen kan aan het eind van de eerste contractperiode. Stuur ons dan een brief of e-mail (info@nvschade-mt.nl) en vermeld:

  • welke verzekering u wilt stoppen;
  • op welke datum u de verzekering wilt stoppen;
  • uw werkgeversnummer.

  Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging.

  Het adres:
  NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
  Antwoordnummer 16062
  2501 VE  Den Haag

 • Wanneer heeft mijn werknemer te maken met de WAO-regeling?

  Wanneer uw werknemer voor 1 januari 2004 ziek is geworden, heeft hij of zij nog te maken met de WAO-regeling van UWV. Deze WAO-regeling is nu vervangen door de WIA-regeling.
 • Welke voordelen heb ik als ik een WAO’er in dienst neem?

  Wanneer u een werknemer in dienst neemt die al lange tijd arbeidsongeschikt is, krijgt u te maken met speciale financiële regelingen. Zo krijgt u premiekorting en mogelijk een vergoeding voor het aanpassen van een werkplek. U leest hier meer informatie over op de website van UWV.
 • Wat is er veranderd nu de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering zijn samengevoegd tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering?

  De WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering. Alle werknemers in de Metaal en Techniek en Automotive branche die bij NV schade een WIA-bodem en/of een WGA-hiaatverzekering hadden, zijn sinds 1 januari 2015 verzekerd met de WIA-werknemersverzekering. Deze verandering heeft geen invloed op de uitkering van uw werknemer. Met de WIA-werknemersverzekering zijn werknemers verzekerd tegen inkomstenverlies bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 80%.
 • Moet ik mij verzekeren voor de WIA-werknemersverzekering als DGA of Directeur-Bestuurder?

  Als u onder de CAO AvIM valt kunt u deelnemen aan de WIA-verzekeringen van NV schade. Als DGA bent u automatisch uitgesloten voor de WIA Werknemersverzekering. Bent u een Directeur-Bestuurder? Dan bent u automatisch verzekerd bij NV schade. Bent u Directeur-Bestuurder en DGA? Dan kunt u niet deelnemen aan de WIA-werknemersverzekering. In de CAO AvIM staat precies beschreven wat wij onder DGA verstaan.
 • Ik ben Directeur-Bestuurder en draag geen werknemerspremies af. Moet ik mij verzekeren voor de WIA-werknemersverzekering?

  Nee, als u geen werknemerspremies over uw loon afdraagt, wordt u door UWV niet gezien als werknemer. U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering via UWV of een aanvulling op de WIA-uitkering van NV schade. Er is dan geen verzekerbaar belang. U kunt uw verzekering opzeggen. Stuurt u uw verzoek tot opzegging samen met de jaaropgave(s) in. Wij beoordelen uw verzoek en de jaaropgave en beëindigen de verzekering als de verzekering voor u niet van toepassing is.
 • Moet ik wijzigingen doorgeven bij een fusie, overname of rechtsvormwijziging?

  Zorg dat u grote wijzigingen binnen uw bedrijf, zoals een fusie, overname of een rechtsvormwijziging, zo snel mogelijk meldt via info@nvschade-mt.nl of via uw tussenpersoon. Zo’n wijziging heeft gevolgen voor uw WIA-werknemersverzekering. Als deze wijzigingen niet op tijd worden doorgeven wordt de verzekering niet aangepast naar de nieuwe situatie en kan het voorkomen dat er geen dekking meer is als u niets doorgeeft. Vanzelfsprekend kan dit grote gevolgen hebben voor u en uw werknemers.

  Als u hier vragen over heeft, omdat u niet precies weet wat u door moet geven, kunt u altijd contact met ons opnemen.