fbpx

NV schade stopt met de WGA-basisverzekering

Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker. Ook bent u tien jaar lang verplicht om uw arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk te helpen. De WGA-basisverzekering van NV schade vergoedt deze kosten en biedt passende re-integratieondersteuning.

NV schade stopt per 1 januari 2023 met de WGA-basisverzekering
Per 1 januari 2023 stopt NV schade met de WGA-basisverzekering. De belangrijkste reden hiervoor is de structureel lagere premie van het UWV. Voor 2022 is die voor de Metaal & Techniek 0,78%, terwijl de premie van NV schade 0,9999% is. De meeste werkgevers in de Metaal & Techniek zijn simpelweg goedkoper uit bij het UWV. Onze verwachting is dat dit in de toekomst ook het geval blijft.

Lopende uitkeringen blijven bij NV schade
Heeft u op dit moment arbeidsongeschikte medewerkers waar wij de WGA-uitkering van vergoeden? U blijft hiervoor een uitkering ontvangen, ook wanneer de WGA-basisverzekering stopt. Dit geldt ook voor medewerkers die op dit moment ziek zijn of dit jaar nog ziek worden. Mochten zij in de toekomst recht hebben op een WGA-uitkering van het UWV, dan vallen deze medewerkers onder de dekking van NV schade. Dit betekent ook dat de re-integratiedienstverlening voor deze medewerkers door blijft lopen.

Onze re-integratiedienstverlening blijft vrijwillig beschikbaar
Voor uw arbeidsongeschikte medewerkers met een WIA-werknemersverzekering, die vanaf volgend jaar niet meer onder de dekking van WGA-basisverzekering vallen, blijven wij onze re-integratiedienstverlening actief aanbieden. Hoewel de WGA-basisverzekering stopt, blijft onze unieke dienstverlening beschikbaar voor arbeidsongeschikte medewerkers die weer aan het werk willen en ondersteuning nodig hebben.

Geef voor 1 oktober 2022 door als u terug wilt naar het UWV
Nu de WGA-basisverzekering van NV schade stopt, kunt u de keuze maken om terug te keren naar het UWV. U bent dan geen eigenrisicodrager voor de WGA meer. Als u per 1 januari 2023 terug wilt keren naar het UWV, dan moet u dat voor 1 oktober 2022 aangeven bij de Belastingdienst. Het formulier waarmee u dit kunt doen, hebben wij bijgevoegd bij deze brief.

Wat als u eigenrisicodrager wilt blijven?
Als u WGA-eigenrisicodrager wilt blijven en niet terug wilt naar het UWV, dan kunt u een verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar. Wij raden u aan dat ook voor 1 oktober 2022 te doen. Dit is niet verplicht, maar als u dit voor die datum doet, dan weet het UWV op tijd dat u alles goed geregeld heeft en ontstaan er geen misverstanden.

Wat gebeurt er als u geen actie onderneemt?
Het is belangrijk dat u op tijd besluit wat u wilt. Bij het stopzetten van de verzekering trekt NV schade de afgegeven bankgarantie in. Door het intrekken van de bankgarantie keert u per 1 januari 2023 automatisch terug naar het UWV. Ook als u zelf geen actie onderneemt. U bent dan geen WGA-eigenrisicodrager meer en kunt dat pas na drie jaar weer worden.