fbpx

Privacystatement

Ons Privacystatement

Bent u bij ons verzekerd? Bezoekt u onze website? Of werkt u bij ons? Dan deelt u persoonsgegevens met ons. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens, en we houden ons daarbij aan de wetten die hierover gaan. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

NV Schade kan deze privacyverklaring aanpassen. De nieuwste versie staat altijd op de website.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of gegevens die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum en uw burgerservicenummer. Hieronder leest u welke persoonsgegevens we precies verwerken en waarom.
 • Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens voor vier verschillende doelen:

  • We verwerken persoonsgegevens om ons werk voor u te kunnen uitvoeren.
  • Soms verwerken we persoonsgegevens omdat dat moet volgens de wet. We moeten bijvoorbeeld kunnen laten zien dat u bent wie u zegt dat u bent. En we moeten u kunnen uitbetalen als u arbeidsongeschikt wordt.
  • We verwerken persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt.
  • We verwerken persoonsgegevens van u als u bij ons wilt komen werken of al hier werkt.

  We verwerken persoonsgegevens alleen voor deze doelen. We gebruiken ze dus niet voor iets anders. We vragen niet meer gegevens dan we nodig hebben. En we bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel.

 • Welke gegevens verwerken we om ons werk te doen?

  We verwerken de volgende persoonsgegevens van u om ons werk te kunnen doen:

  • Naam en adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Man of vrouw
  • Beroep
  • Rekeningnummer
  • Personeelsnummer

  We verwerken deze gegevens alleen als u ons daar toestemming voor geeft. Of als we deze gegevens moeten verwerken volgens de wet of volgens de voorwaarden van de verzekering.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we om ons werk te doen?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra gevoelig zijn. Soms is het nodig dat we bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld als iemand lang ziek is en niet meer hetzelfde werk kan doen als eerst. Soms moeten we dan weten wat iemand wel en niet kan. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn:

  • Gegevens over iemands gezondheid.
  • Of iemand om religieuze redenen bezwaar heeft tegen verzekeringen.
  • Gegevens die we krijgen via UWV, zoals voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is.

 • Heeft u het contactformulier op de website ingevuld?

  Heeft u een vraag gesteld via het contactformulier op de website? Dan verwerken we de gegevens die u op het formulier heeft ingevuld. Die gegevens gebruiken we alleen om uw vraag te beantwoorden. En we sturen u alleen informatie waar u om gevraagd heeft.
 • Welke gegevens verwerken we voor onze website?

  Bezoekt u onze website? Dan verwerken we de volgende gegevens van u:

  • Het IP-adres van uw computer, mobiel of tablet. Het IP-adres maken we wel anoniem, zodat we het niet met personen in verband kunnen brengen.
  • Waar u op de website naar heeft gezocht. En welke pagina’s u heeft bezocht.
  • Wanneer u onze website heeft bezocht.
  • Informatie die we verzamelen door cookies te plaatsen.

  Deze gegevens gebruiken we om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt.

 • Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand.Met de informatie in deze tekstbestanden kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u later nog een keer op onze website komt. We onthouden bijvoorbeeld uw inloggegevens en welke taal u heeft ingesteld. Zo kunnen we u de volgende keer beter en sneller helpen.
 • Wat doen onze cookies?

  Bezoekt u onze website? Dan slaan we onze cookies automatisch op op uw computer, telefoon of tablet. Sommige cookies helpen ons om de website zo goed mogelijk te laten werken. Andere helpen ons om de inhoud van de website af te stemmen op uw wensen en behoeftes. Deze cookies houden bij op welke pagina’s u kijkt en op welke links u klikt. De gegevens die we met onze cookies verwerken zijn anoniem.

  Op dit moment gebruiken wij, naast onze eigen cookies, voor de analyse van onze website cookies van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten. We kunnen deze gegevens niet met personen in verband brengen. Dit komt omdat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Ook hebben wij het delen van gegevens met Google uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van aanvullende diensten van Google die gebruik maken van deze cookies.

 • Waarom gebruiken we cookies?

  Cookies gebruiken we om de website goed te laten werken. En om de inhoud van de website af te stemmen op uw wensen en behoeftes. We gebruiken ze niet voor andere doelen. We zullen u bijvoorbeeld alleen informatie sturen waar u zelf om gevraagd heeft. En we bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • Welke gegevens verwerken we van sollicitanten en werknemers?

  Heeft u ons een sollicitatiebrief gestuurd? Heeft u een sollicitatiegesprek gehad? Komt u bij ons werken? Of werkt u bij ons? Dan verwerken wij onder andere de volgende gegevens:

  • Naam en adres
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Of u man of vrouw bent
  • Of u een partner heeft die recht heeft op bijvoorbeeld een partnerpensioen
  • Opleiding
  • Eerdere werkgevers
  • Rekeningnummer
  • Polisnummer bij zorgverzekeraar
  • Kopie van diploma’s
  • Kopie van pasfoto
  • Kopie van paspoort of ID-bewijs
  • Burgerservicenummer (BSN)

 • Wanneer verwerken we bijzondere gegevens?

  Komt u bij ons werken? Dan verwerken we alleen de bijzondere persoonsgegevens die op uw paspoort of ID-bewijs staan. We zijn verplicht om daar een kopie van te maken.
 • Waarom verwerken we gegevens van sollicitanten en werknemers?

  We verwerken persoonlijke gegevens van sollicitanten en werknemers voor de volgende doelen:

  • Om werknemers bij ons te laten werken. Voorbeelden:
   • Gegevens om te weten wie er bij ons werkt.
   • Gegevens om de uren van werknemers bij te houden.
   • Gegevens om onze werknemers hun salaris te betalen.
   • Gegevens om werknemers een contract aan te bieden.
  • Om werknemers binnen te laten op ons kantoor. En om ervoor te zorgen dat ze gebruik kunnen maken van onze werkplekken, computers en ons netwerk.
  • Om ons te kunnen houden aan wetten en regels. We moeten bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten en andere toezichthouders laten zien wat we hebben gedaan in ons werk.

 • Van wie ontvangen we persoonsgegevens?

  We ontvangen persoonsgegevens van de volgende personen en organisaties:

  • de werkgever
  • de verzekerde zelf
  • de gemeente
  • UWV

 • Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

  We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben opgevraagd. We bewaren ze dus ook alleen voor dat doel. Hebben we dat doel bereikt? Of geldt dat doel niet meer? Dan verwijderen we uw persoonsgegevens. Of we zorgen dat u niet meer herkenbaar in ons bestand staat.
 • Met wie delen we persoonsgegevens?

  We delen uw persoonsgegevens nooit met anderen voor een commercieel doel. We delen uw gegevens alleen in de volgende gevallen:

  • Als dat moet volgens de wet.
  • Als dat moet om ons te kunnen houden aan de voorwaarden van de verzekering.
  • Als u ons daarvoor toestemming gegeven heeft.
  • Als een ander bedrijf uw gegevens voor ons verwerkt. Dat bedrijf is dan verplicht om op dezelfde manier met uw gegevens om te gaan als wij. Wij blijven dan verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens.
  • Moeten we volgens de wet of voor een verzekering persoonsgegevens doorgeven aan een persoon of organisatie buiten de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland? Dan doen we dat alleen als we zeker weten dat de gegevens daar net zo veilig blijven als bij ons.

 • Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

  We vinden het heel belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen. We beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

  • We zorgen ervoor dat niemand misbruik kan maken van uw gegevens.
  • We zorgen ervoor dat we uw gegevens niet kwijtraken.
  • We zorgen ervoor dat niemand zonder uw toestemming aan uw gegevens kan komen.
  • We zorgen ervoor dat niemand zonder uw toestemming uw gegevens kan aanpassen.

 • Wat zijn uw rechten over de gegevens die wij van u hebben.

  U heeft de volgende rechten over de gegevens die we van u hebben:

  • U mag ze bekijken.
  • U mag ons vragen om ze aan te passen.
  • U mag ons vragen om ze te wissen.

  Verder heeft u nog de volgende rechten:

  • Heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken? Dan mag u uw toestemming altijd intrekken.
  • U mag er bezwaar tegen maken dat wij uw gegevens verwerken.
  • U mag ons vragen om uw gegevens naar u toe te sturen op een manier waarop u ze makkelijk aan een andere organisatie kunt geven.

 • Hoe kunt u iets doen met uw rechten over de gegevens die we van u hebben?

  Heeft u een vraag over uw persoonsgegevens? Wilt u bijvoorbeeld dat wij uw gegevens naar u toe sturen? Of dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken? Mail dan naar onze functionaris gegevensbescherming op FG@nvschade.nl. We reageren dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken. Het kan zijn dat we u vragen om een kopie van uw paspoort. Dat doen we om er zeker van te zijn dat u zelf de vraag stelt.
 • Heeft u een klacht?

  Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u uw klacht e-mailen aan onze functionaris gegevensbescherming op  FG@nvschade.nl. En bent u niet tevreden met onze reactie op deze klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dit klachtenformulier.