fbpx

De premies voor 2022 blijven weer gelijk!

Het jaar 2021 stond wereldwijd in het teken van herstel en het stap voor stap toewerken naar een 2022 dat grotendeels terug is bij normaal. Wij zijn blij dat we na een dergelijk jaar kunnen melden dat NV schade de premies voor het komende jaar gelijk kan houden aan de huidige premies. Hieronder vindt u alle premies voor 2022.

Premie collectieve WIA-werknemersverzekering

In 2022 zal de premie wederom 0,723% van de loonsom zijn. Hiervan is 0,643% WGA-hiaat- en 0,080% WIA-bodempremie. De premie voor de WIA-werknemersverzekering berekenen we over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon van de werknemer.

Premie WIA-excedentverzekering

De premie van de WIA-excedentverzekering voor 2022 blijft 3,312%. Deze premie berekenen we over het brutoloon van uw werknemer vanaf het maximum SV-loon (€ 59.706) tot € 100.000.

Premie WGA-basisverzekering

Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen zich verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV schade. De premie voor 2022 blijft 0,999% van het brutoloon van alle werknemers.