fbpx

Premiepercentages NV schade in 2023 omlaag

In Nederland hebben we momenteel te maken met een forse inflatie. Wij zijn blij te melden dat de premiepercentages van NV schade in 2023 zullen dalen. Dat onze premiepercentages volgend jaar zullen dalen, is vooral mogelijk door een stijging van de rente. Hieronder vindt u alle percentages voor 2023.

Hoe hoog zijn de premiepercentages?

Premiepercentage WIA-werknemersverzekering gaat omlaag
In 2023 zal het premiepercentage van de WIA-werknemersverzekering 0,643% zijn. De premie berekenen we over uw brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). U mag hiervan de helft inhouden op het brutoloon van uw werknemer. Het UWV stelt dit maximum SV-loon jaarlijks vast. In 2023 is dit € 66.956.

Premiepercentage WIA-excedentverzekering daalt ook
Het premiepercentage van de WIA-excedentverzekering daalt in 2023 ook en zal volgend jaar 3,080% zijn. De premie berekenen we over uw brutoloon tussen het maximum SV-loon en € 103.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

Premiepercentage WIA-excedentverzekering Top
De hoogte van het premiepercentage van de WIA-excedentverzekering Top is afhankelijk van de leeftijd en het loon van uw werknemers die voor deze verzekering in aanmerking komen. De premie berekenen we over het brutoloon van uw werknemer tussen € 103.000 en € 309.000. Hoe u de premiebetaling verdeelt, kunt u zelf afspreken met uw werknemer.