fbpx

Premie WIA-werknemersverzekering omlaag in 2020

Veel verzekeringspremies zijn het afgelopen jaar gestegen. Maar gelukkig kan de premie voor de collectieve, in de cao afgesproken WIA-werknemersverzekering van NV schade zelfs iets lager worden in 2020. Hieronder vindt u alle premies voor 2020.

Premie collectieve WIA-werknemersverzekering daalt licht

In 2020 daalt de premie voor de WIA-werknemers-verzekering naar 0,723%. Hiervan is 0,643% WGAhiaat- en 0,080% WIA-bodempremie. Werkgevers mogen de helft inhouden op het brutoloon. De premie berekenen we over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon).

Premie vrijwillige WIA-excedentverzekering stijgt

In 2020 wordt de WIA-excedent premie 2,76%. De premie berekenen we over het brutoloon tussen het maximum SV-loon € 57.232 en €100.000. De stijging van de premie komt omdat in het afgelopen jaar meer mensen arbeidsongeschikt zijn geraakt en wij meer hebben moeten uitkeren vanuit deze verzekering.

Premie WGA-basisverzekering

Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen zich verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV schade. In 2020 is de WGA-basis-premie 0,951%.