fbpx

Premie WIA-werknemersverzekering blijft gelijk in 2021

Het jaar 2020 zal zonder enige twijfel de geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat de wereld in de greep gehouden werd door het coronavirus. Gelukkig kan de premie van de collectieve WIA-werknemersverzekering van NV schade, ondanks deze situatie, gelijk blijven aan het huidige jaar. Hieronder vindt u alle premies voor 2021.

Premie collectieve WIA-werknemersverzekering blijft gelijk

In 2021 zal de premie 0,723% zijn. Hiervan is 0,643% WGA-hiaat- en 0,080% WIA-bodempremie. De premie voor de WIA-werknemersverzekering berekenen we over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon*). Werkgevers mogen de helft van de premie inhouden op het brutoloon.

Premie WIA-excedentverzekering stijgt

In 2021 zal de premie van de WIA-excedentverzekering stijgen naar 3,312%. Dit komt omdat er meer mensen arbeidsongeschikt zijn geworden en we meer hebben moeten uitkeren. De premie berekenen we over het brutoloon tussen het maximum SV-loon € 58.311 en € 100.000.

Premie WGA-basisverzekering

Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen zich verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV schade. De premie voor deze verzekering is in 2021 0,999%.